Chci si objednat loď

A. Objednání pobytu

 • z nabídky si vyberete hausbót, který odpovídá Vašim představám a dle kalendáře termín pobytu
 • kliknutím na pobyt v kalenáři začnete automaticky vyplňovat Rezervační formulář; v případě nutnosti nás kontaktujte nejlépe e-mailem (mail@pronajem.one).
 • je Vám zaslán elektronickou formou zpět Váš Rezervační formulář, který již bude obsahovat mimo kódu Vašeho pobytu a lhůtu složení zálohy (obvykle do 14 dní) a lhůtu doplatku ceny pobytu (nejpozději 30 dní před nástupem na pobyt).
 • jako první složíte na účet 2900973755/2010 zálohu 2 000,-CZK; do variabilního symbolu uvedete kód pobytu z rezervačního formuláře. (Složením zálohy je pro Vás hausbót trvale zablokován.)
 • na tentýž účet složíte doplatek do plné ceny pobytu, jak budete mít uvedeno v rezervačním formuláři; do variabilního symbolu uvedete kód pobytu z rezervačního formuláře.
 • složení částky na účet elektronicky potvrdíme a zašleme k prostudování praktické informace a výpůjční podmínky. Zašleme též i voucher, který je dokladem o Vašem pobytu a jímž se prokážete při příchodu do přístavu našemu pracovníkovi.

B. Pobyt (před plavbou)

 • přijedete do místa nalodění do přístavu Staré Město a prokážete se personálu voucherem
 • předávající osoba s Vámi provede zaškolení spočívající z teoretické části (seznámení s předpisy a vyhláškami týkající se plavby) a z praktické části (nácvik vedení plavidla, tzn. základních manévrů)
 • převzetí plavidla a složení kauce dle ceníku, vyřízení formalit, nalodění
 • v případě příjezdu do přístavu automobilem jeho zaparkování

C. Pobyt (po plavbě)

 • připlutí do místa vylodění opět v přístavu Staré Město
 • vyklizení a závěrečný úklid lodě (úklid v naší režii je zpoplatněn dle ceníku)
 • odpočet spotřebovaného benzinu za pobyt dle stavu v nádrži a jeho úhrada (velký vliv na spotřebu má způsob Vaší jízdy; rozumnou plavbou ji můžete podstatným způsobem ovlivnit a ušetřit vedlejší výdaje.)
 • předání plavidla zpět provozovateli a při bezeškodném průběhu pobytu vrácení kauce v plné výši