Plavba na našich lodích

Připravili jsme pro Vaši lepší orientaci a představě o pobytu na lodi několik praktických informací a rad, které vám mohou pobyt na této vodní cestě zpříjemnit a usnadnit.

Podmínky půjčení

K řízení našich plavidel nepotřebujete žádné oprávnění, pouze je nutné mít sebou průkaz totožnosti (OP, cestovní pas, řidičský průkaz) a být starší 18 let.
Ovládat loď není obtížné a po určité době je zvládne i naprostý laik. Je však na školící osobě zda uzná po provedení praktické části školení zákazníka za způsobilého plavby! Podmínkou pro zaškolení je potřebný počet členů posádky: pro hausbóty ZLÍN, PALAVA a PANAMA jsou to 2 dospělé osoby a pro hausbót HAVAJ je to minimálně 3 dospělé osoby.
Nepřekračovat stanovený počet přepravovaných osob! U hausbótu HAVAJ je to 12 osob. Hausbóty ZLÍN, PALAVA a PANAMA jsou prodávány pro 4 osoby. Lze však na ně vzít i víc osob, ale je nutno brát na zřetel, že se tím snižuje pohodlí posádky. Navýšení přepravovaných osob je nutné předem nahlásit školící osobě, která doplní počet záchranných vest.
Pokud bude v průběhu plavby shledáno, že je s hausbótem nakládáno nešetrně, popř.vůdce plavidla nezpůsobilý ovládat plavidlo, je v tomto případě výhradní právo pronajímatele zastavit plavbu bez náhrady.

Předání lodě

Nástup na všechny lodě tzn. ZLÍN, PALAVA, PANAMA a HAVAJ je v 16:00 h v den před prvním dnem pobytu. (Noc na lodi je v ceně pobytu.) Poté vždy následuje teoretické školení a nácvik plavby, složení kauce a předání lodě. Pokud nájemce svým pozdním příjezdem neumožní zástupci pronajímatele dostatečný časový prostor k zaškolení, bude nájemce zaškolen v dalším vhodném termínu, který určí pronajímatel.

Vrácení lodě

Nájemce je povinen připlout do přístavu Staré Město nejpozději do 17:00 h, pokud není dohodnuto jinak; vyhrazujeme si 1 h na přebrání, v jehož rámci se kontroluje stav lodě, inventář, uklizenost a probíhá vyúčtování.

Omezení plavby

V případě vysokého stavu vody se postupuje:

  • pokud v profilu vodočtu ve Spytihněvi překročí vodní stav 140 cm, pronajímatel Lodě-hausbóty o.s. zakazuje plout všem svým lodím na říčním toku řeky Moravy; lodě zůstávají na kanálovém úseku mezi PK Spytihněv a PK Staré Město. Když tato situace zastihne naše lodě v průběhu plavby na řece, je další postup s nimi řešen individuálně.
  • pokud výše hladiny dosáhne na PK Staré Město přepadu dolních vrat a voda vzdouvá do kanálového úseku zastavuje se plavba mezi PK Staré Město a PK Spytihněv.
  • pokud v úseku Moravy včetně Baťova kanálu od Uherského Ostrohu do Hodonína při vodním stavu v profilu vodočtu Strážnice 315 cm a vyšším zakazuje pronajímatel Lodě-hausbóty o.s. plavbu všem svým lodím

Informace o omezení plavby či zákazu pro naše lodě je pro posádky směrodatná pouze od pronajímatele lodí Lodě-hausbóty z.s.

Co si vzít s sebou?

  • na všechny námi nabízené lodě je nutné vzít vlastní lůžkoviny (spací pytel, karimatky).
  • můžete vzít s sebou i svého psa, rybáři i rybářské náčiní.
  • vařič (PB) je součástí výbavy a je možné jej používat k ohřívání hotových jídel; u kanálu a v jeho blízkosti jsou však hospůdky a restaurace.
  • doporučujeme nebrat zbytečně velké množství potravin; v městech a obcích přilehlých Baťově kanálu lze bez problémů nakoupit.
  • je vhodné je vzít si při delších pobytech sebou jízdní kola (lodě mají háky na kola) a spojit pobyt s cykloturistikou.

Parkování

U přístavu Staré Město lze auto zaparkovat bezplatně za parkovištěm Das WeltAuto u sjezdu do Baťova kanálu nebo na parkovištích v obchodní zóně v blízkosti přístavu.

Služby v kotvištích a jejich ceny

Poněvadž přístavy a přístaviště na Baťově kanále provozují různí podnikatelé, je zpoplatnění služeb různé. V některých přístavištích se platí kotevní poplatek, popř. poplatek za stan, za sprchu a WC. Někdy jsou služby paušálně placeny formou poplatku za pobřežní servis. Je i skupina přístavišť, kde se neplatí žádný kotevní poplatek.

Užitečné tipy

Pokud nebudete rozhodnuti, kam se plavit a jaký program pobytu zvolit, při zaškolení jsme vám připraveni poskytnout i tyto informace a doporučit zajímavá místa k výletům mimo kanál. Zesouladíme vaši představu o pobytu a plavbě s reálnými podmínkami, navrhneme pro vás nejoptimálnější trasu s ohledem na plavební podmínky. Několik tipů k výletům naleznete i na našich stránkách v sekci odkazy.